Artikel av Martin Andersson: Böcker av och om H. P. Lovecraft – en fanatikers bestämda åsikter

Med stor glädje publicerar undertecknad härmed en originalartikel för mina läsare om Howard Phillips Lovecrafts böcker, från en Marmeladkungen-läsare som, minst sagt, är värdig att uttala sig i ämnet!

Och jag är bland annat därför alldeles särdeles stolt över att få presentera följande artikel som nu publiceras i sin helhet för första gången (med mig som redaktör), och, förhoppningsvis, inte för sista gången. Följande artikel förtjänar att publiceras i tryckt form! Jag är stolt över att nu som första medium få möjligheten att publicera den (OBS. läs författarpresentationen i artikeln avslutning!).

Böcker av och om H. P. Lovecraft –

en fanatikers bestämda åsikter

Av: Martin Andersson

Sedan den sorgens dag 1937 då han lades till vila i sin morfars familjegrav på Swan Point Cemetery i Providence har Howard Phillips Lovecraft gått från att vara en okänd pulpnovellist till att bli en internationellt känd författare vars samtliga verk, från noveller och dikter till essäer och brev, analyseras och prisas för sin originalitet och sitt ofta avsevärda filosofiska djup. Hans verk har publicerats i mängder av olika versioner och upplagor, och litteraturen om honom – biografisk och litteraturkritisk – har svällt till total oöverskådlighet.

Jag har ägnat de senaste sexton åren åt att samla Lovecraftmaterial, och anser mig därmed ha en viss blygsam inblick i vad som är värt att införskaffa. Vad som följer är mina högst personliga kommentarer till ett urval (nåja, större delen) av de titlar som finns i min samling. Utelämnat är min omfattande samling av Cthulhu Mythos-material – det får vänta till en annan gång.

Lovecraft – kanoniska texter

Det ska påpekas att jag enbart är intresserad av de mest tillförlitliga textversionerna – jag samlar därmed sagt inte urskillningslöst. T. ex. är W. Paul Cooks hypersällsynta utgåva av The Shunned House (sju kända exemplar i världen!) eller The Outsider and Others (första boken från Arkham House; 1268 exemplar) för mig helt ointressanta.

Noveller

Kärnan i varje Lovecraftsamling är de fem volymer som Arkham House gav ut 1984-1995.

The Dunwich Horror and Others (1984)

At the Mountains of Madness and Other Novels (1985)

Dagon and Other Macabre Tales (1987; 1986 enligt vissa källor)

The Horror in the Museum and Other Revisions (1989)

Miscellaneous Writings (1995)

I sammanställningen av dessa volymer utgick den store Lovecraft-kännaren S. T. Joshi från manuskript och tidiga publikationer och återställde alla Lovecrafts egenheter vad beträffar stavning, interpunktion och liknande. De tidigare utgåvorna från Arkham House var i påfallande hög grad behäftade med fel (något som man fortfarande kan se i de flesta pocketutgåvor som finns i handeln; se vidare Joshis artikel ”Textual Problems in Lovecraft”). Av copyrightskäl tvingades Joshi följa de urval som August Derleth gjorde på 1960-talet, så novellerna är inte ordnade i kronologisk följd, utom i Dagon. Miscellaneous Writings innehåller dessutom ett stort urval av Lovecrafts essäer.

Necronomicon Press gav 1994 ut två noveller som man tidigare endast känt till från Lovecrafts brev, ”The Hoard of the Wizard-Beast” och ”The Slaying of the Monster”, båda skrivna i samarbete med R. H. Barlow. Dessa är idag lättast tillgängliga i Barlows samling Eyes of the God: The Weird Fiction and Poetry of R. H. Barlow (Hippocampus Press, 2002). Volymen innehåller dessutom nya versioner av ”The Battle That Ended the Century” och ”The Night Ocean”. Den senare är baserad på det nyligen återfunna originalmanuskriptet; den förra återställer några textrader som Lovecraft strök. (”The Hoard of the Wizard-Beast” & one other [Necronomicon Press, 1994] innehåller dessutom faksimiler av originalmanuskripten.)

Novellen ”The Challenge from Beyond” skrevs som en s. k. ”round-robin” av C. L. Moore, Abraham Merritt, H. P. Lovecraft, Robert E. Howard och Frank Belknap Long – men endast Lovecrafts bidrag är inkluderat i Miscellaneous Writings. För den fullständiga texten rekommenderas Robert M. Prices antologi Nameless Cults (Chaosium, 2001), som samlar Robert E. Howards Cthulhu-noveller, eller The Challenge from Beyond (Necronomicon Press, 1990).

Originalmanuskriptet till långnovellen ”The Shadow out of Time” hittades 1994, på Hawaii av alla ställen. Det har nu publicerats, och här kan man se att det finns stora skillnader mellan originalet och alla tidigare publikationer, främst i styckeindelningen men även i form av några tidigare okända meningar. The Shadow out of Time: The Corrected Text (Hippocampus Press, 2001) innehåller dessutom mängder av förklarande noter av Joshi och David E. Schultz. Denna version av texten ingår även i The Dreams in the Witch House and Other Weird Stories och Tales..

Av de många pocketutgåvor som finns är det egentligen bara tre jag kan rekommendera, båda utgivna av Penguin Books i deras ”Twentieth-Century Classics”-serie:

The Call of Cthulhu and Other Weird Stories (1999)

The Thing on the Doorstep and Other Weird Stories (2001)

The Dreams in the Witch House and Other Weird Stories (2004)

Dessa tre böcker är försedda med mängder av noter av S. T. Joshi. Böckerna presenterar sammanlagt 51 noveller som spänner över Lovecrafts hela karriär (från ”The Tomb” till ”The Haunter of the Dark”). Texterna är baserade på Arkham House-utgåvorna. Men trots att de kontrollerats mot originalkällorna ytterligare en gång, vilket korrigerat åtskilliga fel, har ändå en del smärre fel smugit sig in, vilket dock inte är något att orda om. Det bör påpekas att The Dreams in the Witch House innehåller första publikationen någonsin av originalversionen av ”Hypnos” (skillnaderna mot den tidigare kända versionen är dock minimala).

Något värre ur en rent textuell synvinkel är The Annotated H. P. Lovecraft (Dell, 1997) och More Annotated H. P. Lovecraft (Dell, 1999). Här är andelen fel något för hög för min smak; det enda som talar för de här böckerna är de många snygga fotografierna på platser och saker som nämns i novellerna.

Tales, utgiven 2005 i klassikerserien Library of America, innehåller ett urval av Lovecrafts mer typiska noveller; Peter Straub har stått för urvalet. Texterna är baserade på Joshis arbete och korrigerar ytterligare några fel, i synnerhet i ”At the Mountains of Madness”. Urvalet är dock något snett på så vis att inga av Lovecrafts Dunsany-influerade fantasynoveller är med. Boken innehåller dessutom noter, men inget förord.

Hösten 2008 ger Barnes & Noble ut en komplett samling av Lovecrafts skönlitterära texter (inkl. hans barndomsverk), med undantag av de noveller han spökskrev eller bearbetade åt andra. Den kommer att heta The Fiction och blir en inbunden bok med skyddsomslag, med ett pris på $12.95. Novellerna är arrangerade i kronologisk ordning, med undantag för ungdomsverken, som samlats i ett appendix. För komplettisten kan det vara intressant att notera att den kommer att innehålla en tidigare opublicerad text, den långa versionen av barndomsnovellen ”The Mysterious Ship”.

Dikter

För dikterna behöver man numera bara en enda volym: The Ancient Track: The Complete Poetical Works of H. P. Lovecraft (Night Shade Books, 2001), redigerad av Joshi. Boken är indelad i tematiska avdelningar, såsom ungdomsverk, fantasy och satirer. I bibliografin finns en del bra information om och kommentarer till varje dikt.

Dikten ”An American to the British Flag” finns nämnd i boken, men texten är inte inkluderad eftersom det inte gick att lokalisera något exemplar av amatörmagasinet där den en gång publicerats. Lyckligtvis har Sean McLachlan hittat detta magasin på British Library, så man får hoppas att framtida utgåvor kommer att ha med dikten.

Essäer

Essäerna finns spridda i många olika böcker från diverse småförlag (såsom Necronomicon Press), av vilka de flesta numera är slut på förlaget. Ett bra urval finns i Miscellaneous Writings. Hippocampus Press har gett ut samtliga Lovecrafts essäer i en serie om fem volymer (med noter av Joshi och Schultz), enligt följande indelning:

I. Amateur Journalism (2004)

II. Literary Criticism (2004)

III. Science (2005)

IV. Travel (2005)

V. Philosophy; Autobiography and Miscellany (2007)

Collected Essays-serien finns samlad på en CD-ROM, släppt 2008 av Hippocampus Press. På skivan finns vidare en komplett kronologi över Lovecrafts verk – noveller, dikter, essäer – och samtliga nummer av hans amatörmagasin The Conservative..

Hippocampus Press har dessutom tidigare gett ut The Annotated Supernatural Horror in Literature (2000), med noter och bibliografi av Joshi. Inom en obestämd framtid kommer de att ge ut Out of the Ordinary: The Craft of Writing Weird Fiction, som skall innehålla Lovecrafts ”Commonplace Book” (med noter), samt hans artiklar om hur man skriver ”weird fiction” (inklusive aldrig tidigare publicerat material). Eftersom denna bok var tänkt att ges ut före Collected Essays, är det oklart om detta material redan har publicerats i dessa samlingar.

Brev

Lovecraft skrev som bekant enorma mängder brev, av vilka åtskilliga fortfarande finns bevarade. Kärnan i varje brevsamling av HPL är givetvis de fem Selected Letters-volymerna från Arkham House (1965-1976). Nackdelen med dessa volymer är att nästan alla brev är kraftigt beskurna, en hel del fel har krupit in vid transkriberingen på grund av Lovecrafts notoriskt kryptiska handstil, och dessutom har de inget index.

Necronomicon Press har gett ut ett antal volymer med obeskurna brev (till Robert Bloch, Henry Kuttner, Richard F. Searight och Samuel Loveman & Vincent Starrett), men samtliga torde vara slut på förlaget.

Lovecrafts brevvän Willis Conover gav 1975 ut Lovecraft at Last, där han presenterar sin korrespondens med Lovecraft under den sistnämndes sista halvår i livet. Breven är redigerade så att de bildar ett slags dialog. Boken är oerhört vacker, med mängder av fotografier och faksimiler av brev och artiklar, och S. T. Joshi har beskrivit den som en milstolpe inom både bokdesign och Lovecraftforskning. Den är därtill mycket gripande – inget öga kan förbli torrt när det läser breven från Lovecrafts moster i mars 1937. Cooper Square Press gav 2002 ut boken i nyutgåva, men den har sorgligt nog tagit slut igen. Rekommenderas mycket varmt.

Ohio State University Press gav 2000 ut Lord of a Visible World: An Autobiography in Letters, där Joshi & Schultz har klippt ihop utdrag ur brev och essäer till ett slags informell självbiografi. Rekommenderas varmt..

Night Shade Books inledde sin serie Lovecraft Letters med Mysteries of Time and Spirit: The Letters of H. P. Lovecraft and Donald Wandrei.. Wandrei var en av de få korrespondenter vars brev Lovecraft gjorde sig besvär att spara. Större delen av den här boken är tidigare opublicerat material; noter och index ingår också. Letters from New York kom 2005. Det är osannolikt att Night Shade Books kommer att ge ut fler böcker i serien; de skulle ha publicerat Lovecrafts brev till Derleth, men deras distributör hade synpunkter på lönsamheten i ett sådant projekt och lade in sitt veto.

Även Hippocampus Press ger ut brevsamlingar. Först ut var Letters to Alfred Galpin (2003), följd 2005 av Letters to Rheinhart Kleiner. Dessa samlingar innehåller dessutom texter (dikter, artiklar, m. m.) av korrespondenten ifråga. Även dessa volymer har noter och index. Det senaste budet är att Hippocampus Press skall ge ut Collected Letters of H. P. Lovecraft i 20-25 volymer(ca 4 000 000 ord), med början 2008. Hittills har Essential Solitude: The Letters of H. P. Lovecraft & August Derleth släppts; denna innehåller förutom Lovecrafts brev till Derleth även de få brev från Derleth till Lovecraft som har bevarats. 2009 publiceras den samlande korrespondensen mellan Lovecraft och Robert E. Howard, troligen följd 2010 av korrespondensen mellan Lovecraft och Clark Ashton Smith.

University of Tampa Press har publicerat O Fortunate Floridian (2007), Lovecrafts brev till R. H. Barlow. Denna mycket vackert formgivna volym innehåller dessutom Barlows korta självbiografi, samt hans minnestexter över Lovecraft.

Wildside Press publicerade 2004 ut Lovecrafts brev till Fritz Leiber, tillsammans med ett urval av Leibers Lovecraftinfluerade noveller och essäer om Lovecraft, under titeln Fritz Leiber and H. P. Lovecraft: Writers of the Dark.

Lovecraft – apokryfiska texter

Efter Lovecrafts död skrev hans brevvän August Derleth ett antal ”posthumous collaborations” med den store mästaren, med utgångspunkt från enstaka fragment och idéer som han hittade i Lovecrafts ”Commonplace Book”. Det behöver inte sägas att de flesta av dessa håller en ganska låg kvalitet. Det är enligt min åsikt bara ”The Lamp of Alhazred” som är värd att läsa.

Samtliga ”postuma samarbeten” kan idag återfinnas i två volymer, The Lurker at the Threshold (Running Press, 2003) och The Watchers Out of Time (Del Rey, 2008). Samtliga finns dessutom samlade i en volym från Arkham House, The Watchers Out of Time and Others (1974), som dock är slut. Dessa böcker kan jag dock alls inte rekommendera.

Facklitteratur om Lovecraft – ett litet urval

H. P. Lovecraft: A Life (Necronomicon Press, 1996) av S. T. Joshi.

Vinnare av Bram Stoker Award och British Fantasy Award för bästa facklitteratur. Baserad på gedigen forskning, full av charmerande anekdoter, skriven av en författare som kände sympati med sitt ämne. Joshi ger bästa möjliga heltäckande bild av människan, författaren och filosofen Lovecraft som överensstämmer med den bild man får av honom i hans brev och hans vänners memoarer. Samtidigt drar sig Joshi inte för att utreda sådana känsliga saker som Lovecrafts rasism. Necronomicon Press släppte ett nytryck 2004, med nytt omslag och ett nyskrivet efterord av Joshi på sex sidor; själva texten är dock inte ändrad.

Det skall också påpekas att Joshi tvingades skära en del i texten innan den publicerades. Det finns dock löst formulerade planer på att inom de närmaste åren ge ut den kompletta texten – ca 508 000 ord! – i två volymer, troligen genom Necronomicon Press.

Lovecraft: A Biography (Doubleday, 1975; Barnes & Noble, 1996 under titeln H. P. Lovecraft: A Biography) av L. Sprague de Camp.

Om denna bok tycker jag inte. Det finns gott om fel i den – bl. a. hävdar de Camp att Lovecraft var så pryd att han brukade riva loss omslaget på Weird Tales, som ofta avbildade lättklädda damer. I detta följer han en minnestext skriven av en av Lovecrafts bekanta, men faktum är att Lovecrafts privata Weird Tales-samling är en av de bäst bevarade som finns (den finns dessutom på John Hay Library, där de Camp gjorde en hel del av sin forskning). Det allra värsta är dock att de Camp inte har den minsta förståelse för Lovecrafts filosofi, estetik och uppträdande. I stället för att utreda varför Lovecraft vägrade böja sig för redaktörers krav och ändra i sina noveller skriver han vad han borde ha gjort, vilket säger mer om LSdC än om HPL. Och notapparaten är den mest förvirrande jag någonsin sett, eftersom flera referenser får samsas i slumpmässig ordning i en och samma not. Det enda som verkligen talar för den här boken är de fina fotografierna. Slut på förlaget.

Caverns Measureless to Man: 18 Memoirs of H. P. Lovecraft (Necronomicon Press, 1996) redigerad av S. T. Joshi.

Överlappar delvis med Lovecraft Remembered. Ytterligare texter skrivna om Lovecraft av hans vänner. Joshis förord, där Lovecraft kallas ”one of the best-loved people of his generation”, är mycket informativt. Troligen slut på förlaget.

A Century Less a Dream: Selected Criticism on H. P. Lovecraft (Wildside Press, 2002) redigerad av Scott Connors.

Samlar diverse artiklar som numera är ur tryck, framför allt från Lovecraft Studies och Crypt of Cthulhu. Innehåller bl. a. Faigs artikel om paralleller mellan ”The Silver Key” och Lovecrafts barndom, Eckhardts artikel om dokumentär noggrannhet i ”At the Mountains of Madness”, Joshis artikel om humor och satir i Lovecrafts noveller, Clores semiotiska tolkning av diktcykeln ”Fungi from Yuggoth” och Buchanans psykologiska tolkning av ”The Music of Erich Zann”. Mycket bra samling, men den inbundna utgåvan är full av typografiska fel. (Connors har dessutom redigerat Clark Ashton Smiths Selected Letters tillsammans med David E. Schultz och arbetar själv på en biografi över Smith.)

Discovering H. P. Lovecraft, Revised and Expanded (Wildside Press, 2001) redigerad av Darrell Schweitzer.

Kvalitetsmässigt ojämn artikelsamling, som bl. a. inkluderar Tierneys horoskop för R’lyeh, Tierneys banbrytande artikel om ”the Derleth Mythos”, Weinbergs artikel om Lovecrafts okunnighet om matematik (den hade man kunnat leva utan) samt Joshis artikel om textuella problem i Lovecrafts verk.

An Epicure in the Terrible: A Centennial Anthology of Essays in Honor of H. P. Lovecraft (Fairleigh Dickinson University Press, 1991) redigerad av David E. Schultz & S. T. Joshi.

Samlar en mängd intressanta artiklar om Lovecraft, bl. a. Faigs artikel om Lovecrafts föräldrar, Jason C. Eckhardts artikel om Lovecrafts bruk av dialekt och Will Murrays påstående att Lovecraft inte var fullt så ”konst för konstens skull” som han låtsades. Slut på förlaget?

The Fantastic Worlds of H. P. Lovecraft (James Van Hise, 1999) redigerad av James Van Hise.

Artikelsamling i albumstorlek med massor av fina illustrationer, samt ett utmärkt urval artiklar, bl. a. Will Murrays artikel om den förlorade Lovecraft-Price-novellen ”Tarbis of the Lake”, Rusty Burkes artikel om Lovecrafts brevväxling med Robert E. Howard, Joshis artikel om R. H. Barlows betydelse för Lovecraftforskningen, Stanley C. Sargents artikel om paralleller mellan Lovecrafts eget liv och ”The Dunwich Horror” samt Joshis artikel om Lovecrafts brev. Rekommenderas varmt. Kan vara svår att få tag på eftersom den är privat publicerad och saknar ISBN.

The H. P. Lovecraft Centennial Conference: Proceedings (Necronomicon Press, 1991) redigerad av S. T. Joshi.

Nedteckningar av en del av de föredrag som hölls vid den stora Lovecraftkonferensen i Providence på Lovecrafts 100-årsdag. Många skiftande ämnen, från Lovecrafts medicinska historia till europeiska översättningar av Lovecrafts verk. Slut på förlaget..

An H. P. Lovecraft Encyclopedia (Greenwood Press, 2001) av S. T. Joshi & David E. Schultz.

Ett uppslagsverk över personer och platser i Lovecrafts verk, personer i hans liv, och författare som varit en viktig influens. All information som står i boken kan man hitta på annat håll, men här har man det i kondenserad form samlat på ett ställe. Det finns ett par mindre fel, framför allt i sammanfattningen av handlingen i några av novellerna. Svindyr, men en korrigerad storpocketutgåva kom ut 2004 på Hippocampus Press.

H. P. Lovecraft & Lovecraft Criticism: An Annotated Bibliography (Kent State University Press, 1981; Wildside Press, 2002) av S. T. Joshi.

Bibliografi över verk av och om Lovecraft publicerade i USA och utomlands från Lovecrafts egen livstid fram till 1981. I behov av uppdatering, men fortfarande användbar. Wildside Press-utgåvan finns i tryck, men är svindyr; en rejält uppdaterad och nästan dubbelt så stor utgåva skall ges ut av University of Tampa Press hösten 2008.

In Search of Lovecraft (Necronomicon Press, 1991) av J. Vernon Shea.

Shea var en av Lovecrafts brevvänner och skrev en hel del artiklar om sin vän. I flera av artiklarna  drar han nytta av sitt stora filmintresse, och han berättar också om sitt deltagande i WorldFantasy Convention. Innehåller dessutom ett par noveller och några dikter. Troligen slut på förlaget.

Lovecraft: A Look Behind the Cthulhu Mythos (Ballantine, 1972; Starmont House, 1992) av Lin Carter.

Ganska ytlig studie som utgår från felaktiga källor och premisser, men som historik över Cthulhumytologins utveckling är den ganska OK. Slut på förlaget, men Wildside Press har i flera år haft planer på en nyutgåva (uppdaterad och korrigerad av Robert M. Price).

Lovecraft Remembered (Arkham House, 1998) redigerad av Peter H. Cannon.

En samling av 65 minnestexter, skrivna av Lovecrafts bekanta, från W. Paul Cook som kände Lovecraft från hans tidiga år inom amatörjournaliströrelsen (och som skrev den kanske bästa texten i boken) till Dorothy C. Walter som bara träffade honom under ett tre timmar långt besök. Boken avslutas med några tidiga litteraturkritikartiklar av bl. a. Fritz Leiber. Rekommenderas varmt.

Lovecraft: A Study in the Fantastic (Wayne State University Press, 1988) Av Maurice Lévy, i översättning av S. T. Joshi.

En expanderad och korrigerad bearbetning av Lévys doktorsavhandling (Sorbonne, 1969). Enligt Joshi ”breathtakingly ahead of its time”.

Lovecraft’s Library: A Catalogue (Necronomicon Press, 1980; Hippocampus Press, 2002) av S. T. Joshi.

Listar nästan 1000 verk som man vet att Lovecraft hade i sitt privata bibliotek. Ett av de bästa sätten att lära känna en människa är att titta på vederbörandes bibliotek, och här ser man att Lovecraft hade mycket vida intressen. Nyutgåvan är utvidgad och reviderad.

Lovecraft’s Providence & Adjacent Parts (Donald M. Grant, 1979, 1986) av Henry L. P. Beckwith, Jr.

En guidebok till Providence och dess omgivningar, med förslag till promenader man kan ta till diverse ställen med Lovecraftanknytning. Innehåller dessutom en snygg bild av släkten Lovecrafts vapensköld. Slut på förlaget.

Mosig at Last: A Psychologist Looks at H. P. Lovecraft (Necronomicon Press, 1997) av Yōzan Dirk W. Mosig.

Mosig, den moderna Lovecraftkritikens fader, skrev ett antal intressanta artiklar om Lovecraft på 1970-talet, inklusive flera novellanalyser ur ett jungianskt perspektiv (han var universitetslärare i psykologi innan han blev zenbuddhist). Rekommenderas. Troligen slut på förlaget.

”On the Emergence of Cthulhu” and Other Observations (Necronomicon Press, 1995) av Steven J. Mariconda.

En samling mycket intressanta artiklar om övergripande teman och specifika verk. Rekommenderas. Troligen slut på förlaget.

The Parents of Howard Phillips Lovecraft (Necronomicon Press, 1990) av Kenneth W. Faig, Jr.

En uttömmande artikel om Lovecrafts föräldrar Winfield Scott och Sarah Susan Phillips Lovecraft. Innehåller det enda bevarade fotografiet av familjen Lovecraft, med lille Howard i långt hår och klänning (för övrigt även det enda fotografi som finns av Winfield Scott Lovecraft). Slut på förlaget, fast en lätt förkortad version ingår i essäantologin An Epicure in the Terrible (se ovan).

The Private Life of H. P. Lovecraft (Necronomicon Press, 1985) av Sonia H. Davis.

En något mer sammanhängande men kraftigt redigerad (av August Derleth) version finns med i Lovecraft Remembered. Mrs. Davis var gift med Lovecraft mellan 1924 och 1929 (även om Lovecraft faktiskt aldrig lämnade in skilsmässopapperen). Innehåller ett fint fotografi av Mrs. Davis. Troligen slut på förlaget.

Stern fathers ’neath the mould: The Lovecraft Family in Rochester (Necronomicon Press, 1995) av Richard D. Squires.

Nämner nästan inte H. P. Lovecraft alls, utan handlar om resten av familjen Lovecraft som slog sig ner i Rochester i New York i början av 1800-talet samt deras ättlingar. Intressant koncept. Slut på förlaget.

A Subtler Magick: The Writings and Philosophy of H. P. Lovecraft (Borgo Press, 1996; Wildside Press, 1999) av S. T. Joshi.

Egentligen en nedbantad och kondenserad version av kritikbitarna i Joshis H. P. Lovecraft: A Life. Något mer lättöverskådlig och lättillgänglig.

The Weird Tale: Arthur Machen – Lord Dunsany – Algernon Blackwood – M. R. James – Ambrose Bierce – H. P. Lovecraft (University of Texas Press, 1990) av S. T. Joshi.

Lovecraftkapitlet tillför egentligen inte särskilt mycket (Joshi har sagt allt så mycket bättre och mer uttömmande på annat håll), men det är intressant att läsa den i relation till de andra fantasy/skräckmästarna som behandlas i volymen.

OM ARTIKELFÖRFATTAREN

Martin Andersson (f. 1976) har haft Lovecraft som hobby i halva sitt liv. Han har haft ett finger med i de flesta av de senaste årens Lovecraft-relaterade publikationer i Sverige, som konsult eller korrekturläsare, och kommer inom kort även publiceras i tidskriften Lovecraft Annual. Sedan 2006 är han medlem i Esoteric Order of Dagon Amateur Press Association, en internationell grupp av amatörskribenter med Lovecraft som tema, som räknar några av världens främsta Lovecraftkännare bland sina medlemmar. Bland Martins övriga favoritförfattare märks Lord Dunsany, Clark Ashton Smith, Erik Granström och J. R. R. Tolkien ((han ingick i rådgivargruppen som bistod Erik Andersson vid nyöversättningen av The Lord of the Rings).

~ av Fredrik F. G. Granlund på torsdag, 25 september, 2008.

16 svar to “Artikel av Martin Andersson: Böcker av och om H. P. Lovecraft – en fanatikers bestämda åsikter”

 1. Har bara skummat artikeln ännu. Måste ta mig tid för denna!

  Ja min själ. Läste själv nyss om min gamla ”Fungi From Yoggoth”, en samling sonetter av HPL. ”Skräckpoesi”, går det? – jo, om man heter Lovecraft…

  Gilla

 2. Så där ja, nu har jag läst den. Kan bara applådera i stillhet. Ett gediget arbete, Andersson!

  Gilla

 3. man tackar… 🙂

  vad beträffar skräckpoesi kan jag varmt rekommendera Clark Ashton Smith — ljusår bättre än Lovecraft (som i och för sig var bra när han var som bäst, men som också var en extremt ojämn poet).

  Yrs
  Martin

  Gilla

 4. Visst känner jag till Smith. Lovecraft lär ha slutat med poesi när han jämförde sig med Smiths geni…

  Klicka på mitt namn så ser ni ett inlägg om C A Smith på min blogg.

  Gilla

 5. All kärlek till alla som applåderar mr Andersson, oavsett om ni kommenterar eller inte! Detta är läsvärt! Även för den icke insatte!

  Gilla

 6. (En tumregel i blogosfären tycks vara: ju bättre artikel, desto färre kommentarer.

  Skriver man tre rader och säger ”hey, vad anser ni om Sarah Palin” får man lätt fem-tio kommentarer. Gör man däremot något genomarbetat som HPL-artikeln ovan, ja då orkar folk av någon anledning inte säga så mycket… inte ens ”great”.)

  Gilla

 7. En mycket intressant genomgång som jag säkerligen kommer att återvända till om några månader, då jag läst mer av Lovecraft. Jag är ganska säker på att jag läst fler texter av artikelförfattaren, fast då under ett mer osvenskt namn..

  Gilla

 8. Pez: Nope, har aldrig publicerat artiklar under annat namn än mitt eget.

  Gilla

 9. Martin A: Med texter syftade jag främst på foruminlägg. Jag fick bara en känsla av att du kanske var en person på ett forum. Jag googlar Lovecraft ganska ofta. Det är något väldigt fascinerande med honom.

  Gilla

 10. Pez: I så fall — oh ja! ”Ning”, ”Ningauble” och ”Martinus” är de jag har använt mest.

  Gilla

 11. Martin A: Jepp, känner igen ett par av dem, har fått bra info.

  Gilla

 12. Mycket Interesant!
  Läst den 4 gånger nu och tycker den e lika interesant varje gång!
  Bra!

  Gilla

 13. Gedigen genomgång Martin! Jag under dock hur du ställer dig till Fyhrs bok i sammanhanget. Den gör ju ett försök att kontextualisera HPL litteraturvetenskapligt på ett sätt som
  är ganska eget. Personligen gillar jag den, i synnerhet som motvikt mot Joshi.
  (P.s, eftersom jag vet att du gillar språkligt pet så föreslår jag också att du byter ut rubriken ”apokryfer” mot ”pseudoepigrafer” eftersom detta snarare är vad det är, om du publicerar den här genomgången igen någon annan stabns.

  Gilla

 14. Fyhrs bok fanns inte när jag sammanställde artikeln, och jag har inte orkat göra en fullständig uppdatering av den i mer än de väsentligaste delarna, dvs utgåvorna av Lovecrafts egna texter. Och jo, jag tycker den är väldigt intressant och användbar genom att koppla HPL till modernismen, men eftersom HPL:s inställning till det ockulta var i högsta grad lekfull kan jag inte se den som någon motvikt till Joshi, snarare ett komplement.

  Tack för tipset om pseudepigraferna (utan o 😉 )!

  Gilla

 15. Hej,

  Det hör kan tänkas lite ovidkommande för de flesta, men eftersom en boks utförande är viktig för mig så vill jag ändå fråga.

  Jag har de tre Arkham House volymerna tryckta på 1980-talet med Lovecraft’s korrigerade berättelser. Jag köpte alldeles nyss även The Horror In The Museum i samma upplaga. Eftersom jag inte trivs med bokomslagen, så har jag haft böckerna bara istället. Men The Horror In The Museum har en något mörkare guldton, nästan koppar, i texten på bokens rygg. Så serien känns inte riktigt homogen i bokhyllan. Har jag fått ett udda ex, eller gjordes alla på detta vis?

  Gilla

  • Strunt i mitt inlägg ovan. Det spelar ingen roll. Jag arrangerade om i hyllan, och nu smälter den in bra vid sidan av den bruna Ballantine The Fungi From Yuggoth och några äldre mörknade Arkham House-volymer av CAS. Den lite mer koppar-aktiga tonen får väl symbolisera att historierna i boken inte är helt rena Lovecraft-berättelser. Det är också möjligt att jag inbillar mig lite, och att den annorlunda mörkare tonen beror på att den är ny och osliten.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: